Så kom dagen. Politikerne i transportkomiteen på Stortinget måtte vise kortene sine.

Da komiteen avga sin innstilling om Nasjonal transportplan (NTP) denne uken, dukket det dessverre ikke opp kort vi ikke visste om fra før, eller som det ikke gikk an å forutse ville komme.

Oppsummert sier flertallet i komiteen at vi foreløpig må vente på ny E16 og ny jernbane mellom Arna og Voss, men at de skal prøve å få i gang byggingen så raskt som mulig.

Det er fint at de prøver - vi får ta dem på deres ord om at de legger skulderen til - men sakens enkle faktum er at dersom det hadde vært politisk vilje til byggestart i 2021, så hadde byggingen startet i 2021.

Flere av opposisjonspartiene høyner H+Frp+Krf+V-instillingen med noen milliarder, som de mener er tilstrekkelig til å få det såkalte K5-alternativet inn i den tidsperioden som dekkes av første del av NTP.

Politikere fra Ap og Sp har forpliktet seg på dette før valget 11. september, og det kommer folket øst for Ulriken til å huske 12. september.

Det har vært bevegelse i saken om K5-utbyggingen de siste månedene, men den har ikke vært stor.

For oss som følger den nasjonale debatten fra vest, er det av og til forunderlig å se hvilke saker som får breie seg på den nasjonale debattarenaen. Rovdyr-saken er i denne sammenhengen et godt eksempel.

Saken om ulv, et dyr som praktisk talt aldri koster mennesker livet, har har vært en støyende toppsak i nasjonal debatt i en årrekke.

Forrige gang ulven tok menneskeliv i Norge var 28. desember i år 1800, opplyser seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet til Nettavisen. 1800 var året da Napoleon beseiret Østerrike. Norge var i union med Danmark.

E16 Arna - Voss, som forsyner seg av menneskeliv med ujevne mellomrom, må nøye seg med enkelte innhopp i Dagsnytt 18 på P2 eller Debatten på NRK1.

Forrige gang et menneske døde på E16 Arna-Voss var 27. mai i år 2017. Da var det bare dager siden forrige gang det gikk menneskeliv på strekningen. Det er knappe tre uker siden, og verden var omtrent som den er i dag.

E16-/Vossabanen-saken er en sak som hadde fortjent større nasjonal oppmerksomhet både i mediene og hos politikerne, men hovedproblemet er likevel ikke at stemmene fra vest ikke er blitt hørt.

Problemet er at det politiske flertallet ikke mener at det er helt akutt å komme i gang med utbyggingen av ny vei og bane mellom Arna og Voss. De mener at det er andre prosjekter som haster mer. De er ikke imot K5-utbyggingen, de vil bare vente litt.

Det ble helt tydelig da samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) deltok på Øst-vest-konferansen i Bergen i begynnelsen av mai.

Der avviste han at E16 er så farlig som aksjonistene hevder. Ja visst er E16 farlig, men det er mange farlige veier i Norge, poengterte ministeren.

Da statsråden klargjorde dette, var det også klart at Stortinget på førstkommende mandag kommer til å vedta en Nasjonal transportplan der K5 ikke er med i første del av planen.

Denne uken viste politikerne kortene sine, og på mandag er spillet over. For denne gang. Til høsten deles kortene ut på nytt.

Da er det velgerne som er dealeren.