Nylig tok elevrådet på Haugland skule opp en viktig sak. Elevene er bekymret for deres fremtidige skolevei. Når Haugland skule blir lagt ned, flyttes elevene over til skolen i Ytre Arna.

Elevrådet viser til at små barn ikke er helt trygge på trafikkreglene, og foreldre som ikke vil sende barna sine ut alene på en farlig skolevei.

Et av punktene de trekker frem, er Orfallet. Hvordan skal elevene ferdes i dette området i trygghet? Som vi så senest i starten av november var det samlet store vannmengder på Gaupåsveien – som blir en hinder for de myke trafikantene, som da kan finne på å velge den trafikkerte E16 for å komme seg frem. Det er et sjansespill vi ikke kan ta.

Elevene på Haugland skule er ikke de eneste som er urolige. FAU-leder Kjell André Johannessen ved Haugland skule har også tatt opp problemstillingen tidligere i Bygdanytt. Han frykter trafikkaos når elevene skal over på Ytre Arna barne- og ungdomsskule – et skoleområde der det allerede er mye trafikk i morgentimene.

Det er ikke utenkelig at trafikksituasjonen fører til at flere foreldre velger å kjøre barna sine til skolen. Og som igjen gjør at enda flere foreldre kjører barna til skolen. Til slutt blir det en ond sirkel - dess flere som kjører, dess færre som tør å gå.

Siv K. Berg er journalist i Bygdanytt Foto: Mads René Trellevik

Så, hva skal gjøres?

Vi vet allerede at når elevene fra Haugland skule blir flyttet til Ytre Arna skule, skal ungdomstrinnet på Ytre Arna avvikles.

Etter planen vil Ytre Arna skule rehabiliteres høsten 2020. Skolen skal så være klar til bruk igjen til 2023. Når dette skjer, må en anta at kommunen også tar hensyn til de trafikkutfordringene som er i området rundt Ytre Arna skule, og at de gjør tiltak for å bedre situasjonen.

Men hva så med elevene fra Haugland? Om det blir bedret ved skoleområdet i Ytre Arna, er bare halvparten at utfordringen løst.

Ingen er tjent på at elever må kjøres til og fra skolen, fordi de er redd for å gå. Det er heller ikke vanskelig å forstå elevenes bekymring, spesielt i området rundt Orfallet og på vei opp til Ytre Arna skule en mørk vintermorgen. Selv med refleksvest kan en bli usynlig når to biler kommer fra hver sin side og blender hverandre, og da er det minste en kan kreve fortau helt frem til skolen.

Når Haugland skule legges ned og elevene samles på Ytre Arna skule, er kommunen nødt til å prioritere trafikksikkerhetstiltak for de myke trafikantene. Barna må slippe å gå med hjertet i halsen på vei til deres nye skole.