Veivesenets foreløpige tall viser at 76 menn og 31 kvinner omkom i trafikken i 2017. Det er 28 færre enn i 2016. Prognosene ligger på om lag 620 hardt skadde.

– Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til NTB.

Hordaland på topp

Hordaland topper den dystre statistikken med 12 dødsfall på veiene, mens Finnmark og Aust-Agder har færrest, med to hver.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2017 er en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier Gustavsen.

I oktober mistet en bussjåfør livet da bussen og et vogntog frontkolliderte. Fem ble skadet i ulykken. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Nedgang på E16

Ifølge tall fra Statens vegvesen har strekningen E16 Indre Arna - Voss hatt 153 ulykker med personskader fra 2007 til slutten av februar 2017. De siste fem årene har det vært 57 ulykker på strekningen.

Trafikksikkerhetsrådgiver i Statens vegvesen, Thorbjørn Thiem, har tidligere uttalt til Bygdanytt at det har vært en nedgang i antall trafikkulykker på E16 de siste årene.

– Én av hovedgrunnene er en ekstra markering av kantlinje eller midtlinje i veibanen - såkalt sinusfresing, sa han til Bygdanytt i sommer.

Vil ha fortgang

På slutten av fjoråret ble Statens vegvesen sin silingsrapport for K5 klar. Den viser hvordan Vegvesenet ser for seg ny vei og bane mellom Arna og Trengereid.

Ap-politiker og arnabu Geir Dale tror løsningen spiller godt på lag med planene kommunen har lagt for Indre Arna og byutviklingen.

Nylig gikk politikerne i Hordaland fylkesting samlet ut og krevde fortgang i arbeidet med blant annet K5. Det fikk støtte fra flere stortingspolitikere fra Hordaland.

– Vi må komme i gang med arbeidet med tanke på trafikkmengden og trafikksikkerheten på E16. Dette kan ikke utsettes mer nå, uttalte stortingspolitiker Nils T. Bjørke (Sp) til Bygdanytt.