Transport- og kommunikasjonskomiteen sin NTP-innstilling gikk gjennom i Stortinget mandag.

Det betyr at det ikke blir oppstart av arbeidet med ny vei og bane fra Arna med det første.

Som Bygdanytt tidligere har omtalt, klarte ikke Høyre, Frp, Venstre og KrF i transport- og kommunikasjonskomiteen å finne midler til å fremskynde byggingen. Komiteen la derimot inn en merknad hvor det står at «det haster å komme i gang med utbyggingen».

For en uke siden raste både politikere og innbyggere over innstillingen. Vidar Skeie i Vossaløysinga kalte det for «en samferdselspolitisk skandale».

Ingen gavepakke

I innstillingen ble partiene enige om å «snu alle steiner» for å korte ned ventetiden og at «arbeidet som gjøres for å ytterligere redusere kostnader og videre fremskynde prosjektet skal ha målsetting om å kunne realisere byggestart i 2021 som opprinnelig tiltenkt».

Dermed er det ikke mye nytt å melde. Ny E16 og ny togbane til Stanghelle ligger fremdeles i siste halvdel av planperioden til NTP, som er fra 2024 og utover. Planen skal rulleres på nytt i 2021, og det er først da prosjektene blir fullfinansiert.

– Baserer seg på flaks

På «Forum Nye Bergensbanen» sin nettside, skriver daglig leder Morten Myksvoll prioriteringen er uansvarlig.

IKKE FORNØYD: Morten Myksvoll, daglig leder for Forum nye Bergensbane mener det er trist at utbyggingen blir utsatt. Foto: Privat

– De ulike rashendelsene de siste årene har bevist for Stortinget at strekningen er livsfarlig, både på bane og på veien. Det ser ut til at stortingsflertallet innser faren og forstår hvor utrygg strekningen er. At de likevel velger å utsette utbyggingen med muligvis flere år er trist. Det blir å basere seg på flaks, i håp om at det ikke går ras den tiden prosjektet blir utsatt, skriver Myksvoll.

Regionveisjef Helge Eidsnes har tidligere uttalt til Bygdanytt at K5 er det mest krevende samferdselsprosjektet i landet.

«Østlandsmakten»

Ap-politiker og arnabu Geir Dale er langt ifra fornøyd med NTP.

– Det er jo en skuffelse, sier han til Bygdanytt.

– Regjeringen med sine støttepartier har brukt tiden på å rakke ned de forslagene som har kommet inn, istedenfor å være med å bidra til løsningen. Det skaper en viss forargelse.

KRITIKK: Geir Dale (Ap) mener politikerne burde ha klart å fått til tidligere byggestart på ny vei og bane til Stanghelle. Foto: Lars Sveinung Lid

Når Dale ser tilbake på pressekonferansen i Arna i starten av 2017, er han ikke overrasket over mandagens behandling av NTP.

Samtidig mener han at dette belyser at makten ligger på Østlandet og i Oslo. Han mener at regjeringen ikke har tatt frykten langs E16 på alvor.

– Det ligger en ekstremt politiske vilje og et ønske om å satse på hele prosjektet. Da burde en kunne klare å lande dette, sier politikeren.

Han beskriver det som en manglende satsing mellom Bergen og Voss.

– Her hadde regjeringen en faktisk mulighet til å prioritere midler og klare å få til en tidligere oppstart, men nå synes jeg de har vist sitt sanne jeg.

Synlige prioriteringer

Kjersti Toppe (Sp) beskriver NTP-behandlingen som spesiell.

– Her har vi en forhistorie med stort trøkk på strekningen. Regjeringen valgte K5, fagetatene fulgte opp og det var stor oppslutning. Og så har tiden etterpå blitt spesiell. Med forskjellige argumentasjoner, overskridelser og hemmelighold av opplysninger.

SPESIELL: Kjersti Toppe (Sp) beskriv behandlinga av K5 som spesiell. Foto: Mads René Trellevik

Sp-politikeren mener at det ikke hjelper å ønske tidligere byggestart, om en ikke bevilger midler til det.

– I NTP er prioriteringene så synlig med fordeling av rene kroner. Enten må en akseptere at det blir senere byggestart, eller så må det prioriteres midler.

Mandag brukte Toppe tid på talerstolen til å poengtere at det handler om liv og helse.

– Det er nok ikke mange andre veier der det kommer opp skilt om at en ikke må stoppe på grunn av fare for ras. Situasjonen er jo blitt helt uholdbar.