Lokal sport

GJESTESKRIBENT

Håp for skulen

Håp for skulen

Gjesteskribent og pensjonert lærar Leif Rune Hausvik har håp for skulen så lenge debatten om den er levande.

Får truleg litt sjølvstyre

Får truleg litt sjølvstyre

Styringsgruppa for arbeidet med kommunereforma i Osterøy har gitt rådmannen i ordre om å greia ut tre alternativ. Bergensalternativet ser ut til å bli stadig meir aktuelt.

Giftstriden om Arnavågen

Tilstandsrapport for Arnavågen

Tilstandsrapport for Arnavågen

- Eg ser at det eg har sagt om forureininga, kan oppfattast slik at det gjeld heile Arnavågen heilt ut til Sørfjorden. Slik er det ikkje, skriv Ingmar Ljones.

Opplev Ytre Arna på 50-talet: