Valg 2015 - godsterminal

Hjørnespark:

o Et pust i bakken

Språket er fullt av pussige ord og utrykk som innimellom forbauser meg, skriver Snorre Bang Utaker.

Eiendom