Krydrer tilværelsen med nostalgi

Krydrer tilværelsen med nostalgi

På loppemarked kan man komme over de fineste skatter. I huset til Synnøve Haarstad får ingen av skattene stå alene, heller ikke i uthuset eller garasjen.

HJØRNESPARK

Det digitale testamentet

Det digitale testamentet

«Den gongen eg var vaksen nok til å få vite passordet på datamaskina heime av mamma, var ein stor dag», skriv Elise Årdal.

Frå hytte til bubil

Frå hytte til bubil

Når det først tok av med interessa for bubilferie for sambuarane Eivind Laastad og Margunn Eide, tok det heilt av.

Leiarartikkel

Ta ansvar!

Det er 14 år sidan Osterøy sist sa ja til å hjelpa.