Elevkamp for skolebasseng

Elevkamp for skolebasseng

Engasjementet for å beholde bassenget i Ytre Arna er stort. Nå har også elevene kastet seg inn i kampen, med klare meldinger til politikerne.

Ny heim i gammal skute

Ny heim i gammal skute

Det var kjærleik ved første blikk då Harald Vedå (60) 
såg annonsen for kvalfangstbåten «Reinebuen».

GJESTESKRIBENT:

o Om tida som kjem

Ap-politikar Johannes Bysheim om lokalpolitikkens «gjøren og laden».