Frå 3. til 19. april måtte reisande ta bussen framfor toget på dagtid på grunn av Bane Nor sitt arbeid mellom Voss og Bergen.

No blir det igjen ei arbeidshelg på Bergensbanen, som betyr at togtrafikken stoppar opp.

– Me kjem til å ha fagfolk ute for å kontrollere og vedlikehalde både spor, signal og kontaktleidning, seier områdedirektør Tony Dæmring i Bane NOR i ei pressemelding.

Strekninga mellom Myrdal og Bergen vert stengd for vanleg trafikk frå klokka 00.45 natt til laurdag 28. april til søndag 29. april kl. 9.00. I tillegg vert strekninga mellom Voss og Bergen stengd for vanleg trafikk fram til 11.50 søndag.

Togreisande til og frå Arna må altså sette seg på bussen. Frå Bergen til Arna går bussen frå perrong K på Bergen stasjon.

Dette skal gjerast i helga:

  • I Gravhalstunnelen vest for Myrdal skal det gjerast sikringsarbeid mot vatn og is som kan trenge inn og skade skjenene.

  • På Bolstadøyri i Voss kommune skal Bane NOR arbeide på signalanlegget.

  • På Langhelle i Vaksdal er ein i gang med rassikring.

  • Det skal gjennomførast årleg rutinekontroll av sporet og det elektriske anlegget langs Vossebanen.

  • På Bergen stasjon skal ein utbetre ein sporveksel.

  • På Voss stasjon skal Voss Gondol byggje stillas over jernbanespora i samband med den nye gondolbanen.

Bane NOR peiker på at det er farleg og forbode å ferdast i eller nær sporet, og advarar om at det kan kome arbeidstog på sporet når som helst.