Lysbakken vil tvinge regjeringen til å snu

SV-leder Audun Lysbakken mener det er uakseptabelt at regjeringen ikke hører på flertallet i Stortinget, som vil vente med en nedleggelse av fengselsøyen.

 Fra venstre rundt bordet: Partileder i SV, Audun Lysbakken, Haakon Mjelde (fengselsførstebetjent), Ane Haga (plasstillitsvalgt) og Morten Aksdal (regionstillitsvalgt NFF)
Publisert:
Denne artikkelen er over fem år gammel

Debatten om Ulvsnesøy raser videre.

Onsdag møtte stortingspolitiker Audun Lysbakken (SV) de tillitsvalgte i fengselet.

Samler opposisjonen

Til Bygdanytt opplyser Lysbakken at han nå vil samle opposisjonen for å forsøke å få vedtatt at tilbudet på Ulvsnesøy ikke skal legges ned umiddelbart, men heller «behandles skikkelig, sammen med tilbudet for andre fengsler i regionen».

Utspillet kommer etter at regjeringen i sitt reviderte nasjonalbudsjett trosset stortingsflertallet, som mener at driften bør fortsette frem til Stortinget har fått full oversikt over eventuelle konsekvenser nedleggelsen kan få.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen må ta en grundigere vurdering av Ulvsnesøy.

– Regjeringen trenerer Stortingets vedtak, og har åpenbart ikke engang tatt kontakt med stiftelsen for å undersøke mulighetene. Det er fullstendig uakseptabelt, mener han.

Peter Christian Frølich, Høyre sin justispolitiske talsperson, har tidligere uttalt til Bygdanytt at stiftelsen må forhandle direkte med regjeringsapparatet og underliggende organer, ikke politikere på Stortinget, dersom de virkelig ønsker å få på plass en ny leieavtale.

– Fullstendig uakseptabelt

I forslaget som SV-lederen forsøker å få vedtatt i Stortinget, peker han på ordkrigen om Ulvsnesøy som har versert i Bygdanytt og andre medier.

– Høyre ved Peter Christian Frølich har igjen og igjen sagt at det ikke er mulig å forlenge leieavtalen på Ulvsnesøy. Nå viser det seg at dette er feil og at stiftelsen som eier øyen aldri har avvist dette, sier Lysbakken.

Den påstanden avfeier Frølich og viser til det var stiftelsen selv som sa opp avtalen med Kriminalomsorgen i 2017 og ga staten et tilbud om å kjøpe øyen.

Les også

Regjeringen trosser stortingsflertall i Ulvsnesøy-saken

Lysbakken ønsker at regjeringen skal gå i forhandlinger om en forlengelse av leieavtalen for Ulvsnesøy, slik at avdelingen kan inkluderes i den pågående konseptvalgutredningen (KVU) for den samlede fengselsdriften på Vestlandet.

– Vi har nå ikke annet valg enn å overkjøre regjeringen i Stortinget. SV fremmer nå forslag om å instruere regjeringen til å forhandle om ny leiekontrakt, og håper det samme flertallet som sist vil stille seg bak det, forteller stortingspolitikeren.

Bergen fengsel har en Osterøy-avdeling på en egen øy som heter Ulvsnesøy.

– Spill for galleriet

Frølich har ikke noe sans for opposisjonen sine argumenter.

– Jeg ser at spillet for galleriet fortsetter. Stortinget kan vedta at vi skal videreføre et fengsel, utrydde fattigdom eller lande på månen, men uten en vedtatt finansieringsplan er det dessverre bare et tomt vedtak.

Høyre-politikeren utelukker likevel ikke noe.

Peter Christian Frølich (H) mener opposisjonen kommer med forslag som ikke er realistiske.

– Hvis flertallet på Stortinget finner penger til videre drift - enten det er leie på kort sikt, lang sikt eller kjøp, så er det mulig dersom stiftelsen ombestemmer seg. Hvis Stortinget ikke finner disse pengene, blir det dessverre avvikling. Mer komplisert er det ikke, sier han.

Frølich mener det er hevet over enhver tvil at en videreføring av fengselet på Ulvsnesøy vil bli svært dyrt.

– Estimatene fra departementet er at husleien blir rundt 13 ganger høyere enn den er i dag. Og dyrere kan det bli. Så det er dessverre en vanskelig sak.

Avklaring før sommeren

Lysbakken tror ikke det blir noe problem å skaffe flertall til å tvinge regjeringen til å snu.

– Kronargumentet imot videre drift er at Ulvsnesøy vil bli så dyrt at det vil gå på bekostning av andre fengselsplasser?

– Akkurat nå er det argumentet dårlig, fordi det ikke er riktig. Å forlenge leieavtalen koster ikke mye og om det skal være drift og investeringer på Ulvsnesøy i fremtiden, så vil man i så fall ta stilling til det etter at utredningen er ferdig. Alt vi ber om nå, er at Ulvsnesøy blir med i vurderingen av hvilke fengselsplasser vi skal satse på, sier Lysbakken.

Forslag til revidert nasjonalbudsjett skal ha endelig behandling i Stortinget 15. juni, så innstillingen må være klar før den tid.

Senterpartiets Kjersti Toppe har ved flere anledninger rettet kraftig verbalt skyts mot regjeringens håndtering av fengselsøyen. I et debattinnlegg i Bygdanytt skrev hun blant annet at Frølich lekte politikk.

Publisert: