Regjeringen vil legge ned Ulvsnesøy

– Det er helt utrolig at dette går an, sier en frustrert Kjersti Toppe (Sp). Nok en gang står fengselsøya Ulvsnesøy i fare.

Ulvsnesøy i Sørfjorden kan bli lagt ned om Regjeringen får det slik de ønsker.
Publisert:
Denne artikkelen er over fem år gammel
Les også

Få meiningane dine publisert i Bygdanytt

Fengselsøya Ulvsnesøy sin fremtid har stått i fare.

I mai i år ble det imidlertid et stortingsvedtak om at Ulvsnesøy skulle inn i KVU-en (faglig utredning for større offentlige prosjekt) for Kriminalomsorgen region vest.

Dermed ble Ulvsnesøy reddet – enn så lenge.

Les også

Tillitsvald er glad og letta

I forslaget til statsbudsjettet, som ble presentert mandag, er imidlertid historien en annen.

«(...) etter ei samla vurdering av kostnader knytt til fortsatt drift av avdelinga og behov for plassar på lågare sikringsnivå, meiner Regjeringa at drifta ved Osterøy avdeling bør stanse når gjeldande leigeavtala utløper.(...)» heter det i regjeringens budsjettproposisjon.

– Viser ekstrem arroganse

Leieavtalen ble sagt opp i 2017 og har en oppsigelsestid på to år.

– Hvor mange omkamper tror regjeringen at de kan komme med? Hvor er respekten for Stortinget? For ansatte og innsatte på Ulvsnesøy?, raser Kjersti Toppe (Sp).

Kjersti Toppe raser mot Regjeringens forslag om å legge ned Ulvsnesøy. - Dette er et klart brudd på stortingsvedtaket, hevder Sp-toppen.

Nå varsler hun ny kamp for å redde fengselsøya.

– Her må stortinget på banen igjen. Denne kampen skal vi vinne, sier hun.

– Men det hadde vært mye lettere med en annen regjering som faktisk tok vedtak i Stortinget på alvor. Her viser de en ekstrem arroganse og forakt for Stortinget, sier Toppe og tilføyer at hun aldri har opplevd lignende i de årene hun har vært på Stortinget.

Tror de vil redde tilbudet

– Helt uakseptabelt, sier ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF).

Han beskriver forslaget fra regjeringen som overraskende. Han tror flertallet i Stortinget vil beholde soningstilbudet.

Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) tror de vil nok en gang kunne redde Ulvsnesøy fra å bli lagt ned.

– Hvordan tror du det er for de ansatte og innsatte med alle disse rundene?

– Jeg ønsker å beklage for det, jeg synes det er leit at de må føle på denne usikkerheten, sier ordføreren og fortsetter:

– Så vil jeg gjøre mitt for at de kan ta det litt med ro og ikke bekymre seg mer enn nødvendig.

– Forstår at dette er tungt

Nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Peter Frølich (H), viser til at det står 250 lavsikkerhetsplasser tomme i Norge.

– Dette er penger rett ut vinduet. Vi fant ikke midler til å drive Ulvsnesøy etter dagens vilkår, som var noen av Stortingets krav da saken kom opp i plenum, forteller Frølich.

– Hva mener du med dagens vilkår?

– Årsleien er i dag rundt 46.000 kroner året. Stiftelsen på Ulvsnesøy ville øke leien til 1,6 millioner kroner med en eventuell ny avtale.

– Finnes det en løsning?

– Å legge ned et fengsel i mitt hjemfylke er ikke noe gøy. Det er rett og slett umulig å forsvare kostnadene slik situasjonen i kriminalomsorgen er, sier Frølich og tilføyer:

– Jeg utfordrer Kjersti Toppe til å se på andre fengsler i Norge som kan eventuell legges ned. Finner Stortinget midler andre steder slik at Ulvsnesøy kan drives forsvarlig, så er vi villig til å se på ulike tiltak.

Peter Frølich har selv hatt et aktivt forhold til Ulvsnesøy så lenge han kan huske, ifølge ham selv. Nå er han med på å legge ned driften.

Avviser brudd

– Kjersti Toppe mener det hadde vært mye lettere med en regjering som tok vedtak i Stortinget på alvor, og at regjeringen viser en ekstrem arroganse og forakt for Stortinget. Hva svarer du til det?

– Er dette et brudd? Denne saken kom opp som et muntlig forslag i Stortinget hvor vi i Justisdepertementet ble bedt om å finne måter å opprettholde driften på. Det har vi nå gjort, og konkludert med at det er rett og slett ikke nok midler til å drifte øyen videre.

  • Sommeren 2019 går avtalen med Stiftelsen ut, og de innsatte og ansatte vil bli flyttet fra Ulvsnesøy, hvis Regjeringen får gjennomslag for sitt statsbudsjett.
Publisert: